Szkoła Montessori Gorzów Wlkp.

Łączy Nas Montessori

Wrażliwi na potrzeby dzieci chcemy zachwycać je fascynującym światem nauki, w którym będzie mogło stać się samodzielnym odkrywcą.

W indywidualnej pracy z dzieckiem dbamy o jego rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i duchowy, zgodnie z pedagogiką dr Marii Montessori, tak aby potrafiło kochać i szanować siebie, innych ludzi i świat.

Celem szkoły jest pomoc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju – intelektualnym, społecznym, emocjonalnym, duchowym i fizycznym, przy pełnym poszanowaniu jego wolności i godności oraz we współpracy z rodzicami.
Staramy się przygotować naszych uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za siebie i otoczenie, do niezależności w myśleniu, samodzielności w działaniu, miłości do świata. 


  1. Dzięki pedagogice Marii Montessori budzimy w dzieciach pasję odkrywania świata, zainteresowanie wiedzą i chęć zdobywania nowych umiejętności. 

Skip to content